fbpx

Inom skolans värld och på diverse retorik utbildningar så benämns ibland ordet ”VAK” Men vad betyder detta och hur kan vi implantera detta inom STEC 2022?.

Vår uppfattning är att STEC förarna är många gånger händiga människor som oftare provar att montera direkt utan manual men självklart är det absolut viktigaste att du som funktionär , media , tävlande , publik når information på ett så smidigt sätt så du inte ger upp.

 • Visual det du ser , läser det kan vara regler , PM , info tavlor osv
 • Det du hör genom hörsägen , telefon
 • Kinestetiskt genom filmer , fysiskt möte , förarmöten och ”känna” på oss i STEC som arrangör.

Genom att försöka använda samtliga 3 modeller så hoppas vi att du som är involverad inom STEC 2022 ska känna dig välkommen och att du får informationen som är viktig. Men det är även ett delat ansvar på att informationen kommer fram mellan dig och STEC.  Sök info , Läs Bloggen , Läs lyssna och känn på oss!

Samverkan Skapar Gemensam Framgång

Okey Tider Visuellt  Tävlings PM

Fredag 8 April

Test Träning på Mantorp med GRC under dagen.  Anmälan 

 • 17,00 Linköping Motorstadion öppnar upp för depå inflytt obs önskar du ström ?  Boka på Klicka 
 • 17,01 Inskrivningen öppnar så kom direkt till inskrivningen när du kommer som teamchef. Ha gärna pappren klara för att det ska gå smidigt. STEC-ANMÄLAN-START-2020-9-5
 • 22,00 Depåtystnad Inskrivningen stänger för kvällen.

Lördag 9 April Linköping Motorstadion även kallad Sviestad. 

 • 08,00 Inskrivning  öppnar hämta gärna ut startnummer , transponder , Cock-Pitt lampa osv.
 • 08,00 Frukosten öppnar Bilsportens godaste Kaffe , Macka serveras.
 • 08,00 Besiktningen öppnar  ställ gärna upp bilen för detta kommer vara en heldagsjobb för teknikerna att besikta igenom samtliga bilar som då belönas med Godkänt märke.  Obs glöm ej Egenkontrollen ifylld till besiktningen. Besiktningsprotokoll-Egenkontroll (1) Obs Startnummer och arrangörsreklam samt personlig utrustning skall vara med under besiktningen.
 • 09,00 Banan öppnar för Test, Träning osv  Stänger 09,50 ( Då sker övergång )
 • 09,55 Line Up för Krutcupen Premiär.  Sker i startfållan nedanför domartornet.
 • 10,00 Startbilen rullar ut för starten 2022.
 • 11,58 Målflaggan sker för Lunchpaus Krutcupen.
 • 12.01 Banan öppnar för Test, Träning Gat,Sport , Tävlingsbilar  Obs kolla att er transponder sitter bra och ger bra signal.  Lunch serveras för Krutcupen förare , Publik
 • 13,00 Krutcupen förare har Licensinformation i Stora huset Utbildningslokalerna 1 tr upp.
 • 13,50 Banan stängs för test,Träning
 • 14,00 Krutcupen släpps ut för heat 2.
 • 14,00 Licens kurs för STEC förare utbilningshuset 1 trappa upp.
 • 15,55 Krutcupen Målflagga
 • 16,00 Banan öppnar för Test, Träning
 • 16,15  Prisutdelning Krutcupen
 • 16,55 Banan stängs för dagen  Passage för bilar öppnas upp från Depå.
 • 17,10 Teamcheferna välkommen upp på teamchefsmöte STEC  Utbildningssalen 1 Tr
 • 18,00 Vi lämnar Sviestad  och ankommer till Mantorp tidigast 18,30 för depåbyggnad.
 • 19,00 Inskrivning öppnar på Mantorp park ( NGK HUSET 1 Trappa upp )
 • 22,00 Depåtystnad på Mantorp Park.

Söndag 10 April 

Söndag 07,00 Inskrivningen öppnar NGK tornet

Frukost finns på plats 50 kr

08,45 Line upp startar i Fastline Depån. Banfunktionärerna körs ut på banan.

09,00 Test & Tune körs under 30 Minuter.

09,30 Banan flaggas av

09,35 Time-Attack Open Pitt under 20 minuter.

09,45 Teamen ställer upp 6 Timmars A,B,C Obs Ej i Fastline

09,55 Banan Flaggas av

10,00 Safteycar åker ut formationsvarv 1 varv start direkt vid Svenska flaggan ej omkörning innan.

10,50 4 Timmars ställer upp nedanför NGK Huset A,B,C

11,00 Starten 4 Timmars går från depån gul flagga råder 1 minut så ingen stress ut ( säkerhet först )

12,00 2 Timmars gruppen släpps på samma sätt med Gul flagga under 60 sekunder

12,59 Röd flagga loppet avbryts ledarbilen flaggas av först

13,00 Safteycar går ut med Time-Attack bilarna bakom 60 km/h Sen Open -Pit 58 Minuter.

14,00 6 Timmars gruppen går ut efter Saftey bilen

15,00 4 timmars går ut

16,00 2 timmars släpps ut

16,57 Loppet flaggas av Ledarbilen först

17,10 Prisutdelning skall ske direkt efter målgång samtliga tävlande vid pris podiet. Viktig Info Mantorp park Har som alla banor max 95 db och banans ljudmätning råder. Får du problem på banan med ljuddämpare så slå av omedelbart och kör sakta in till din depåplats.

EL kostar 200 kr skall bokas i förtid för att placera ut Ström till husbil/Racebuss etc Depå Box kostar 1500 kronor per team och skall bokas i förtid samt 2 team per box. Miljö Team skall ha Miljömatta i depå där all service sker. Brandsläckare , Absorberingsmedel. Bränsledepå ligger vid vid rött X på kartan all tankning sker där. Ingen bensin i boxarna!!!

Närmast Bensin station Statoil 1 Km från banan Lunch kommer finnas på plats för 100 kronor serveras  Kaffe , Mackor , Bullar. Bokas Innan tävlingen för planeringens skull. .

Covid reglerna kan skapa ev justeringar vid prisutdelning etc besked kan komma sent och vi ber er ha förståelse för det vi inte kan påverka utan vi följer de anvisningar polisen ålägger oss..

Hoppas du har förstått?   Se gärna filmen nedan. 

Frågor , funderingar stec@stec.se

Telefon 070-798 23 78

DELA DELA DELA TILL BERÖRDA