fbpx

 

Tider 27 Juli Mittsverigebanan
08,30 Besiktning, inskrivning och testkörning öppnar
09,30 Förarmöte sker i tältet
10,00 start med säkerhetsbil.
12,00 Lunch paus 
14,00 Restart 2 hårda timmar till följer teamen.

16,00 Målgång 

17,00 Prisutdelning 

 

Välkommen till STEC LIGHT Utbildningsverksamhet.
STEC LIGHT är den perfekta instegsmodellen för dig som framöver vill köra Racing.
Lära sig hur allt fungerar och bygga kunskap och erfarenhet.
Klassen kör med enklare regelverk och varje dag så omfattas du som förare av
utbildningspaket.

 

Inga Mästerskapspoäng delas ut i Light  utan skall ses precis som tanken är ett insteg från ex
Enkel Bilsport eller team som vill ta nya tag och komma tillbaka till bilsporten.

Klassen rikas mot enklare standardbilar och har en varvtidsbegränsning

( Ex. 1,17,000 på Linköpings motorstadion ) . 

Det betyder att kör föraren snabbare än 1,16,999 så räknas inte
varvet.
Och teamet får stop & go med informationen om att det går för fort.
Detta är konstruktivt enkelt sätt att bevara  utbildning utan att det kommer monsterbilar på banan.
Önskar du köra snabbare så kör du i serien : STEC Racing klass A-B-C .

1 dag kostar det 3500 kronor allt ingår som transponder , försäkring , vagnsbok , och mycket körglädje

Nästa datum

26 Maj  Linköpings motorstadium ( Sviestad ) 4 timmars 
27 Juli Mittsverigebanan                                        4 timmars
31 Augusti Mittsverigebanan                             4 timmars
1 September Tierp Arena                                   3 timmars 
20 Oktober Linköpings motorstadium ( Sviestad ) + STEC Finalhelg. 4 timmars 

Tiderna för dagen finner du på sidan ”Anmäl här”

 

Anmälan Klicka här 

Tekniska Regler 

1, Tillåtna bilar.
Täckta bilar som är eller har varit typbesiktigade i Sverige. . Bilar av typ minibussar, SUV och
lätta lastbilar är ej tillåtna.

2. Karosseri och chassi .
Ursprungliga form och material skall bibehållas.
Bakvinge är tillåtet, under förutsättning att den inte har vassa kanter samt inte går utanför
bilens bredd.

3, Godkänt drivmedel
Blyfri bensin 95/98 okt , V-power, E85 samt Diesel

4. Utvändigt
,Bogseröglor skall finnas lättåtkomliga fram och bak, och vara tillverkade av lämpligt material
samt vara markerade med en pil.
Huvlås ska demonteras och ersättas med 2st. öppningsbara huvlås utifrån
Dragkrok ska demonteras
2 st Backspeglar
Huv och bagagelucka får ersättas av välliknande annat material.
Taklucka ska ersättas med skruvad eller nitad plåt.
Stötfångare skall motsvara orginal till funktion men får modifieras för montering av spoiler

5. Invändigt
Dörrar/inredning Klädsel och isolering får demonteras, inga vassa kanter får finnas.
Förardörrens original klädsel ska behållas eller utbytas mot plan skiva.
Invändig backspegel skall vara monterad och ge god sikt .
Instrumentbrädan får tas bort, utstickande vassa hörn och kanter får ej förekomma.
Bur/ båge får monteras och rekomederas.
.
6, Hjulupphängning och fjädring,
typ och fabrikat får ändras fritt

7 Motor, kylsystem
Motor skall vara original. Trimning av motor ej tillåten.
Kylarens typ och fabrikat är fritt.

8, Koppling, växellåda och bakaxel
Manuell växellåda ska var med sk H mönster. Automatväxlad är tillåtet.
9,Rutor
Vindruta skall vara original eller i polykarbonat minimum 5mm tjock, övriga rutor får bytas mot
polykarbonat minimum 3mm tjock. Alla rutor skall vara genomsynliga.

10 ,Ljudnivån
Får ej överstiga 95 dB.
Arrangörens/banägarens/banbolagets/myndighetens ljudmätare anses som riktig och gäller.

11, Lyse .
2 bromsljus 20W , 2 bakljus 5W , 2 framlyktor 55W ( eller motsvarande i LED )
Lyse ska vara tänt under hela tävlingen.

12,Däck
Däck ska vara gatgodkända. E eller DOT märkta. Ej rally , racing eller andra tävlingsdäck. Däck
max bredd 205 fri profil. Minst 180 Tredwear. Däcken skall ej finnas på Rejsas R-Däckslista
Vid start skall det finnas ett mönsterdjup av minst 2 mm på 75 % av slitbanan.

13 Bromsar
Bromsar: fritt

14. Bränsle
Bränsletank/system Bränsletank skall vara original och vara monterad på orginal plats eller av
typen säkerhetstank. Om säkerhetstank används ska originaltank demonteras. Säkerhetstanken
skall vara godkänd och får inte rymma mer bränsle än 60 liter inklusive påfyllningsrör.

1  Namn
STEC  LIGHT
Arrangören förbehåller sig rätten att
inbjuda andra klasser/arrangörer att tävla samma dag eller under samma heat

2 Ansvar
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med STEC LIGHT bestämmelser.
Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berörd arrangör eller funktionär
kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador, som under utbildning drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i utbildningen samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom
ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifter. Samtliga förare erhåller
Licens samt olycksfallsförsäkring.

3 Anmälan
Sker på hemsidan under fliken ”Anmäl

4 dagens avslut.
Efter målflagg kör alla bilar ett avkylningsvarv, och därefter SKA ALLA bilar som tar målflagg
samlas i Parc ferme´

5 . Arrangörsreklam, Startnummer
Arrangören förbehåller sig rätten att fästa sponsor dekaler på bilarna.
Denna reklam är i så fall obligatorisk och skall vid all körning i serien finnas på bilen. Arrangören
tillhandahåller startnummertavlor.

6. Tidsplan
Tidsplan meddelas i PM före tävling. Varje teams och förare skyldighet att ha koll på tiderna.
Besiktning sker på varje utbildningsdag.

7. Startuppställning
”Först till Kvarn”

8. Depåområde
Maxfart är 10 km/tim.i hela depåområdet
Påfartslinjen ut på banan får EJ korsas.
Uppställningsplats i depån :
Presenning som täcker bilens bottenyta, och är tät från vätskor
Plattor under domkraft., tänk på asfalten vid varmt väder
Alla reparationer sker på depåplats
Brandsläckare på depåplats, minst 5 kg skall märkas med teamnamn alt. startnummer. In/utfart
till depå får endast ske via anvisad väg.
Depåtystnad ska iakttas mellan kl. 22.00 och 06.00.
Varje team ansvarar för sin depåplats och skall sanera/städa den före avfärd hem.

9 Körtid / förarbyte
Alla klasser: Förare får max köra 80 minuter i sträck. Efter att förare kört 80 min. skall föraren vila
i minst 60 minuter innan nytt körpass påbörjas.

10 .Personlig utrustning
Heltäckande klädsel  , hjälm , nackkrage och handskar

12.Tankning i avsedd tankdepå.
Tankning får endast ske i tankdepå
Tankning får endast ske i heltäckande klädsel, OBS ej i föraroverall
Turbobilar får ha motorn igång, Förarbyte får ske vid tankning.
All spill ska saneras innan bilen lämnar platsen , Brandsläckare min. 6 kg. ska finnas i direkt
anslutning
Bränsleutrustning ska märkas med teamnamn eller nr.

13. Tidtagning sker med Transponder:
Transpondern ska placeras så att den har ” fri sikt ” ner mot asfalten.
Undvik metall eller annat tjockt material mellan transponder och asfalt. Det är teamets ansvar att
transpondern är rätt placerad. Transponder ingår i startavgiften och ett körkort lämnas i
pant. Förlorad eller förstörd transponder betalas av teamet till STEC med 5000 kr.
14. Säkerhet och VSC (Virtuell säkerhetsbil)
Säkerhetsbilen används vid olycka och vid bärgning och på tävlingsledningens anmodan. När
säkerhetsbilen är på banan visas svängande gulflaggor i alla posteringar. Samt gult sken inne i
bilen. Sänk farten till max 60 km/h vid synligt hinder max 20 km/h tänk på funktionärernas säkerhet.

När säkerhetsbilen är på banan råder omkörningsförbud, det gäller tills
grönflagga råder på samtliga posteringar och lampan i bilen släcks.
På anfordran från SC får den köras om.
Virtuell Safety Car: VSC kan vid gynnsamma situationer ersätta Safety Car.
VSC innebär att tävlingsbilarnas hastighet ska vara konstant så nära 60 km/h som möjligt.
Omkörningsförbud gäller.

VSC ska övergå till grön signal på samtliga posteringar samtidigt när tävlingsledning beslutat att
VSC ska avslutas.

15.Bestraffningar
Bestraffning utdöms av utbildningsledare med visande av Svart flagg  vid huvudposteringen.

Tankning , förarbyte och service är INTE tillåten under bestraffning.
Exempel på bestraffning  stop& go Fortkörning i depå – Omkörning under gulflagg – Påkörning
av medtävlande –körning utanför banan.
Ouppmärksamhet vid flaggning – påkörning av koner eller däcktrave  –nonchalering av funktionärs uppmaning, – Reparation/kontroll på ej tillåten plats – Fordonsljud överstigande 95 dbA .
Tävlingsledningen har möjlighet att vid upprepade förseelser öka straffskalan till minst 5 min straff
och kan också utdelas efter målgång med varvavdrag