fbpx

Regler och information skall läsas ihop med kapitel Rättvis Racing.

Tekniskt reglemente STEC klass Racing  2020-2022  Svenska öppna Långlopp mästerskapen. 

 Är du osäker på reglerna skicka  frågan till stec@stec.se

 

1) Tillåtna bilar.

Täckta bilar som är eller har varit typbesiktigade i Sverige. Vagnboksbesiktning samt säkerhetskontroll skall göras före start.

2) Drivmedel

Tillåtna drivmedel är blyfri bensin 95/98 oktan, E85 samt diesel. Allt drivmedel ska vara handelsbränsle inhandlat på tankställe i Sverige. 

3) Karosseri och chassi

Chassiets och karossens ursprungliga form bör bibehållas , och större ändringar ska lämnas in för godkännande. 

Skärmar , huv och baklucka får bytas mot plast.

Skyddsbur  helbur med sidosträvor. 

Tänk säkerhet och lämna gärna in till kunnig bursvetsare

Front och bakspoiler får monteras. Bakspoiler får ej sticka utanför bilens yttermått. Utvändiga backspeglar skall vara monterade på bilens bägge sidor.

Bogseröglor skall finnas lättåtkomliga fram och bak vara markerade.

4) Dörrar/inredning

Stol och bälte ska vara STEC godkänd och väl monterat, minimum 4 punkts bälte av bilsportmodell. Förardörr ska ha en täckande skiva om orginalklädsel demonteras. 

Invändig backspegel skall vara monterad och ge god sikt bakåt.

5) Hjulupphängning

Hjulupphängning och fjädring, typ och fabrikat får ändras fritt.

6) Koppling, växellåda och bakaxel

fritt

7) Brandvägg, Torpedvägg,Batteri

Torpedvägg skall vara tätad mot genomslag av brand.

 Batteri skall vara bultat och väl förankrat och polerna skall vara isolerade från kortslutning.

8) Rutor

Vindruta skall vara original eller i polykarbonat, minimum 5mm tjock. Övriga rutor fritt.  Fönsternät krävs vid nedvevad förarruta.

9) Avgassystem/ljudnivå

Ljudnivån får ej överstiga 95 dBA enligt STEC mätmetod .

OBS att banägaren kan sätta annan/lägre gräns för ljudnivå. Arrangörens/banägarens/banbolagets/myndighetens ljudmätare anses som riktig 

10) Belysning

Minst två bakåtriktade bromsljus på minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande)

Minst två röda bakljus på minimum 5W glödlampa (eller motsvarande). 

Belysning fram av halv- eller dimljus typ med glödampa 55 W (eller motsvarande)

Belysning skall vara påslagen under körning på banan .

11) Däck och fälg

 Max 225 breda däck, Valfri tum . Ej slicks  

Klass    A+B       Valfritt däck

 Klass    C        Enhetsdäck Yokohama AD-08

12) Motor

Motor och dess placering i original motorrum är fri. 

13) Bromsar

fritt.

14) Bränsletank/system

Bensintankar, pumpar, slangar och kopplingar  som monteras  från baksätets främre linje och bakåt ska en extra vätsketät skiljevägg / låda  monterad mellan tank och förare i icke brännbart material                                 

15) Personlig utrustning och startnummerOverall 2 eller 3 lager, underställ , hjälm ,skor  och handskar ska vara godkänd och uppfylla  STEC kraven. Nackkrage är obligatoriskt och HNRS/FHR-skydd rekommenderas starkt. Är du osäker så maila gärna stec@stec.se

Tävlingsregler 2022

1 Tävlingens namn
STEC
Nationella Svenska Öppna Mästerskap i långlopp
Arrangören förbehåller sig rätten att
inbjuda andra klasser/arrangörer att tävla samma dag eller under samma heat
som ovan rubricerade tävling. Alla regler i serien grundar sig på STEC tekniska och dessa tävlings reglemente.

2 Ansvar
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med STEC nationella
tävlingsbestämmelser. Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berörd arrangör eller funktionär kan
således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador, som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom
ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifter.

3. Anmälan
Sker på hemsidan eller direkt på denna Länk

4 Tävlingsform
Endurance 2 – 8 timmar.
Tävlingen går ut på att köra så många varv som möjligt på anslagen tid.
Målgång sker med målflagg på ledande bil.
Efter målflagg kör alla bilar ett avkylningsvarv , och därefter SKA ALLA bilar som tar målflagg samlas i Parc ferme´
Prisutdelning sker direkt max 15 minuter efter målgång

5 Klassindelning /  Balance of Performance
Kg / Hk ( Motorhästar ) 
Klass A 3 – 4,5 kg/hk Klass B 4,51 – 6 kg/hk Klass C 6,01 – 8 kg/hk
Se även flik ” Rättvis Racing ”

6 . Arrangörsreklam, Startnummer
Arrangören förbehåller sig rätten att fästa sponsor dekaler på bilarna.
Denna reklam är i så fall obligatorisk och skall vid all körning i serien finnas på bilen
Arrangören tillhandahåller startnummertavlor.
Samtliga bilar skall ha startnummer på var sida av bilens främre dörrar
Även klassbokstav A B C ska finnas väl synlig fram och bak på bilen.

7 .Tidsplan
Tidsplan meddelas i PM före tävling. Men att strävan är att genomföra anmälan och besiktning kväll dag före
tävlingsdag. Besiktning sker också på morgonens tävlingsdag. Se PM.

8 Startuppställning och kval :
Uppställning klassvis A B C efter position i kvalet. 6 främsta kvaltiderna står främst i resp klass.
Om kvalet missas går starten för teamet sist i sin klass.
Tävlingsledningen hjälper till med startuppställning, men det är teamens ansvar att ställa sig på rätt startposition.
Minst ett varv efter säkerhetsbil innan starten går , och då SKA alla team vara väl samlade parvis innan rullande starten.
Efter paus : uppställning klassvis A B C efter position i tävlingen , det är teamens ansvar att ställa sig på rätt
startposition.

9 . Depåområde
Maxfart är 10 km/tim.i hela depåområdet
Påfartslinjen ut på banan får EJ korsas.
Uppställningsplats i depån :
Presenning som täcker bilens bottenyta, och är tät från vätskor
Plattor under domkraft., tänk på asfalten vid varmt väder
Alla reparationer sker i den här depån , meck i föraroverall är förbjuden.
Brandsläckare på depåplats, minst 5 kg skall märkas med teamnamn alt. startnummer.
In/utfart till depå får endast ske via anvisad väg.
Depåtystnad ska iakttas mellan kl. 22.00 och 06.00.
Varje team ansvarar för sin depåplats och skall sanera/städa den före avfärd hem.

10 . Körtid / förarbyte
Alla klasser: En förare får max köra 80 minuter. Efter totalt körda 80 min skall föraren vila i minst 60 minuter innan
nytt körpass får påbörjas.Förare måste köra minst ett varv runt banan (ur depån, runt banan och in i depån) för att få
räkna detta som körpass.

11 . Poängberäkning
Resultat per tävling räknas med antal varv som räknas om i kilometer beroende på banans längd.
Ex. Mantorp längd 3,1 km. x 325 varv = 100,8 km.
Serien har 7 tävlingar varav dom 6 bästa tävlingarna får summeras till slutresultatet x kilometer.
Dubbla poäng på finalen.

12. Tankning i avsedd tankdepå.
Tankning får endast ske i tankdepå
Tankning får endast ske i heltäckande klädsel , OBS ej i föraroverall
Turbobilar får ha motorn igång , Förarbyte får ske vid tankning.
All spill ska saneras innan bilen lämnar platsen , Brandsläckare min. 6 kg. ska finnas i direkt anslutning
Bränsleutrustning ska märkas med team namn eller nr.

13. Tidtagning sker med Transponder:

Genomförs med AMB/Mylaps
Transpondern ska placeras så att den har ” fri sikt ” ner mot asfalten.
Undvik metall eller annat tjockt material mellan transponder och asfalt. Det är teamets ansvar att transpondern är rätt placerad.
Om teamet inte har egen transponder finns det att hyra 500 kr/race eller 2000 kr för hela SM säsongen.
detta meddelas arrangören i god tid innan den aktuella tävlingen.

14. Säkerhet och VSC (Virtuell säkerhetsbil)
Säkerhetsbilen används vid olycka och vid bärgning och på tävlingsledningens anmodan. När säkerhetsbilen är på banan visas svängande gulflaggor i alla posteringar. Samt gult blickande sken inne i bilen. Sänk farten till max 60 km/h
När säkerhetsbilen är på banan råder omkörningsförbud, det gäller tills
grönflagga råder på samtliga posteringar och lampan i bilen släcks. På anfordran från SC får den köras om.
Virtuell Safety Car: VSC kan vid gynnsamma situationer ersätta Safety Car.
VSC innebär att den tävlande ska hålla en maximal hastighet runt banan på 60 km/h.
Tävlingsbilarnas hastighet ska vara konstant så nära 60 km/h som möjligt. Omkörningsförbud gäller.
Den tävlande får inte tjäna tid eller placering annat än om medtävlande har uppenbara problem eller kör i depå.
VSC ska övergå till grön signal på samtliga posteringar samtidigt när tävlingsledning beslutat att VSC ska avslutas.

15..Bestraffningar
Bestraffning utdöms av tävlingsledare med visande av flaggsignal jämte tävlingsnummer vid huvudposteringen.
Tankning , förarbyte och service är INTE tillåten under bestraffningstiden
Straff kan utdelas efter målgång, tid räknas om till  km.  ( ex.Mantorp   300 sek / 1,35 = 2,2 varv x 3,1 = 7 km. )
Förseelse/händelse Straff
Fortkörning i depå, 5 min.- Omkörning under gulflagg, 5 min. Påkörning av medtävlande, 5 min.
Körning över maxtid, 5 min – . Ouppmärksamhet vid flaggning, 5 min.
Ej efterlevande av funktionärs uppmaning, minst 5 min- Reparation/kontroll på ej tillåten plats, 5 min.- Fordonsljud vid
förbifart överstigande 95 dbA, åtgärdas innan återstart.
Tävlingsledningen har möjlighet att vid upprepade förseelser öka straffskalan detta ovan är minimum straff 5 min