fbpx

Regler och information skall läsas ihop med kapitel Rättvis Racing.

Tekniskt reglemente STEC klass Racing 2023-2025 

 Är du osäker på reglerna skicka frågan till stec@stec.se

Regler finner du på Norska här Klicka 

1Tillåtna bilar.

Täckta bilar som är eller har varit typbesiktigade i Sverige. Vagnboksbesiktning samt säkerhetskontroll skall göras före start.

2 Drivmedel

Tillåtna drivmedel är blyfri bensin 95/98 oktan, E85 samt diesel. Allt drivmedel ska vara handelsbränsle inhandlat på tankställe i norden.

3 Karosseri och chassi

Chassiets och karossens ursprungliga form bör bibehållas , och större ändringar ska lämnas in för godkännande. 

Skärmar , huv och baklucka får bytas mot plast.

Skyddsbur helbur med sidosträvor. 

Front och bakspoiler får monteras. Bakspoiler får ej sticka utanför bilens yttermått. Utvändiga backspeglar skall vara monterade på bilens bägge sidor.

Bogseröglor skall finnas lättåtkomliga fram och bak, med utmärkta markeringar typ pil.

4 Dörrar/inredning

Stol och bälte ska vara STEC godkänd , minimum 4 punkts bälte.

Förardörr ska ha en täckande skiva om original klädsel demonteras 

Invändig backspegel skall vara monterad och ge god sikt bakåt.

5 Hjulupphängning

Hjulupphängning och fjädring, typ och fabrikat får ändras fritt.

6 Koppling, växellåda och bakaxel

Fritt

7 Brandvägg, Torpedvägg,Batteri

Torpedvägg skall vara tätad mot genomslag av brand.

 Batteri skall vara bultat och väl förankrat och polerna skall vara isolerade från kortslutning.

8 Rutor

Vindruta skall vara original eller i polykarbonat, minimum 5mm tjock. Övriga rutor fritt.  Fönsternät krävs vid nedvevad förarruta.

 9 Avgassystem/ljudnivå

Ljudnivån får ej överstiga 95 dBA enligt banägarens mätmetod.

 10 Belysning

Minst två bakåtriktade bromsljus på minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande)

Minst två röda bakljus på minimum 5W glödlampa (eller motsvarande). 

Belysning fram av halv- eller dimljus typ med lampa 55 W (eller motsvarande)

Belysning skall vara påslagen under körning på banan.

 11 Däck och fälg

Max 225 breda däck, Valfri tum valfritt märke. Ej slicks  

Klass    A+B   Valfritt däck  rekommenderas Yokohama 

Klass C  Minimum 180 TW =Tread Wear (Skall ej finnas på Rejsas R däck lista som vi går efter Klicka

 12 Motor

Fritt

 13 Bromsar

Fritt.

 14 Bränsletank/system

Bensintankar, pumpar, slangar och kopplingar  som monteras  från baksätets främre linje och bakåt ska en extra vätsketät skiljevägg / låda  monterad mellan tank och förare i icke brännbart material  

15 Personlig utrustning                                                        

Overall 2 eller 3 lager, underställ, hjälm ,skor  och handskar ska vara godkänd och uppfylla  STEC kraven. Nackkrage eller HNRS/FHR-skydd  är obligatoriskt . Är du osäker så mejla gärna stec@stec.se men tänk FIA & SFI Racing. Inte gokart eller 1 lagers mek overall.

Startnummer och klass bokstav

Erhåller ditt team innan start och skall monteras väl synligt 

Tävlingsregler 2024

 1 Tävlingens namn
STEC  Nationella Svenska Öppna Mästerskap i långlopp.
Arrangören förbehåller sig rätten att
inbjuda andra klasser/arrangörer att tävla samma dag eller under samma heat
som ovan rubricerade tävling. Alla regler i serien grundar sig på STEC tekniska och dessa tävlingsreglemente.

 2 Ansvar
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med STEC nationella
tävlingsbestämmelser. Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berörd arrangör eller funktionär kan
således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador, som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom
ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifter. Samtliga förare erhåller Licens samt olycksfallsförsäkring.

3 Anmälan

Sker på hemsidan under fliken ”Anmäl

 4 Tävlingsform

Tävlingen går ut på att köra så många varv som möjligt på anslagen tid.
Efter målflagg kör alla bilar ett avkylningsvarv, och därefter SKA ALLA bilar som tar målflagg samlas i Parc ferme´
Prisutdelning sker direkt max 15 minuter efter målgång

5 Klassindelning / Balance of Performance

Kg / Hk ( Motorhästar ) 
Klass A 2,5 – 4,5 kg/hk

 Klass B 4,51 – 6 kg/hk

 Klass C 6,01 – 8 kg/hk

Hur går mätningen till för att skapa ”Balance of performence”?

Effektmätning och vägning av bilar :
Effekt som  mäts på drivhjulen , räknas om till motor HK.
Drivhjulseffekt + 13 % = motor effekt HK.  ( ex. 175 hk. på drivhjul = 197,75  motor hk. )        (1 kW =  1,36 motor hk )Det är MOTOR EFFEKTEN som STEC utgår ifrån när bilar klassas in i grupper. vägning av bilar :

Bilar vägs utan förare.

Bilar vägs med full tank. 

Bilar med större tank än original tank vägs in med bilen original volym enl. reg.volym.

Bilens vikt kan aldrig understiga  invägd vikt minus tankvolym.   

 6 . Arrangörsreklam, Startnummer

Arrangören förbehåller sig rätten att fästa sponsor dekaler på bilarna.
Denna reklam är i så fall obligatorisk och skall vid all körning i serien finnas på bilen. Arrangören tillhandahåller startnummertavlor.
Samtliga bilar skall ha startnummer på var sida av bilens främre dörrar
Även klassbokstav A B C ska finnas väl synlig fram och bak på bilen.

 7 Tidsplan

Tidsplan meddelas i PM före tävling. Varje teams och förare skyldighet att ha koll på tiderna. Besiktning sker på varje tävlingsdag. Se PM.

 8 Startuppställning och kval :

Uppställning klassvis A B C efter position i kvalet. 6 främsta kvaltiderna står främst i resp klass.
Tävlingsledningen hjälper till med startuppställning, men det är teamens ansvar att ställa sig på rätt startposition.
2 varv efter säkerhetsbil innan starten går, och då SKA alla team vara väl samlade i rullande starten.
Efter paus : uppställning klassvis A B C efter position i tävlingen , det är teamens ansvar att ställa sig på rätt startposition.

 9  Depåområde

Maxfart är 10 km/tim.i hela depåområdet
Påfartslinjen ut på banan får EJ korsas.
Uppställningsplats i depån :
Presenning som täcker bilens bottenyta, och är tät från vätskor
Plattor under domkraft., tänk på asfalten vid varmt väder
Alla reparationer sker i den här depån , meck i föraroverall är förbjuden.
Brandsläckare på depåplats, minst 5 kg skall märkas med teamnamn alt. startnummer. In/utfart till depå får endast ske via anvisad väg.
Depåtystnad ska iakttas mellan kl. 22.00 och 06.00.
Varje team ansvarar för sin depåplats och skall sanera/städa den före avfärd hem.

 10 Körtid / förarbyte

Alla klasser: Förare får max köra 90 minuter i sträck. Efter att förare kört 90 min. skall föraren vila i minst 60 minuter innan nytt körpass påbörjas.

11 Poängberäkning
Resultat per tävling räknas med antal varv som räknas om i kilometer beroende på banans längd. Ex. Mantorp längd 3,1 km. x 197 varv = 610,7 km.
Teamets 5 bästa tävlingar räknas ihop som total resultat.  Dubbla poäng på finalen. 

 12 Tankning i avsedd tankdepå.

Tankning får endast ske i tankdepå
Tankning får endast ske i heltäckande klädsel, OBS ej i föraroverall
Turbobilar får ha motorn igång, Förarbyte får ske vid tankning.
All spill ska saneras innan bilen lämnar platsen , Brandsläckare min. 6 kg. ska finnas i direkt anslutning
Bränsleutrustning ska märkas med teamnamn eller nr.

 13 Tidtagning sker med Transponder:

Transpondern ska placeras så att den har ” fri sikt ” ner mot asfalten.
Undvik metall eller annat tjockt material mellan transponder och asfalt. Det är teamets ansvar att transpondern är rätt placerad. Transponder ingår i startavgiften och ett körkort lämnas i pant. Förlorad eller förstörd transponder betalas av teamet till STEC med 5000 kr.

14 Säkerhet och VSC (Virtuell säkerhetsbil)
Säkerhetsbilen används vid olycka och vid bärgning och på tävlingsledningens anmodan. När säkerhetsbilen är på banan visas svängande gulflaggor i alla posteringar. Samt gult sken inne i bilen. Sänk farten till max 60 km/h
När säkerhetsbilen är på banan råder omkörningsförbud, det gäller tills
grönflagga råder på samtliga posteringar och lampan i bilen släcks. På anfordran från SC får den köras om.
Virtuell Safety Car: VSC kan vid gynnsamma situationer ersätta Safety Car.
VSC innebär att tävlingsbilarnas hastighet ska vara konstant så nära 60 km/h som möjligt. Omkörningsförbud gäller.
Den tävlande får inte tjäna tid eller placering annat än om medtävlande har uppenbara problem eller kör i depå.
VSC ska övergå till grön signal på samtliga posteringar samtidigt när tävlingsledning beslutat att VSC ska avslutas.

 15.Bestraffningar

Bestraffning utdöms av tävlingsledare med visande av flaggsignal jämte tävlingsnummer vid huvudposteringen. Tankning , förarbyte och service är INTE tillåten under bestraffning.

Exempel på bestraffning STOP & GO Fortkörning i depå – Omkörning under gulflagg – Påkörning av medtävlande  –  Ouppmärksamhet vid flaggning – påkörning av koner eller däcktrave -– körning utanför bana –

nonchalering av funktionärs uppmaning, – Reparation/kontroll på ej tillåten plats – Fordonsljud  överstigande 95 dbA .
Tävlingsledningen har möjlighet att vid upprepade förseelser öka straffskalan till minst 5 min Straff kan utdelas efter målgång med varvavdrag