fbpx

bensindunkbensindunkbensindunk
STEC vill loppen skall avgöras på banan och mellan förarna.   
Vi skriver reglerna så att det ska bli tydliga men ibland är det svårtolkat och då måste vi förtydliga reglerna så vi provar och hoppas det är glasklart inför Linköping.
STANDARD BILAR  SOM HAR STANDARD TANK PÅ MAX 66 LITER BEHÖVER INTE TANKA OM DE KLARAR SIG 3 TIMMAR UTAN TANKSTOPP…. 
RACING KLASS 1-2  GÄLLER 1 TANKSTOPP PÅ MINIMUM 3 MINUTER OM TANKRYMDEN ÄR MAX 66 LITER  HAR TEAMET EN TANK PÅ MELLAN 67-130 LITERS VOLYM GÄLLER 2 TANKSTOPP PER 3 TIMMARS HEAT MINIMUM 3 MINUTERS TANKTID.  FÖRARBYTE ÄR OKEY UNDER TANKNING. 
Andemeningen är att inte dra fördelar av stora kostsamma tankutrustningar eller stora tankvolymer i bilen.    detta för att kostnadsbespara för teamen och i STEC finns det bilar för 10,000-1,000,000  det härliga är att samtliga tävlar på samma villkor.    Fair Racing  det är STEC grundpelare och nu laddar vi för Linköping 20 Maj    OBS Detta är inga regeländring utan mer förtydligande av regeltolkningar.