fbpx

Ny vecka betyder ny blogg och denna vecka med viktig läsning.

Först viktigt budskap inför 14 Februari  Klicka 

Familjen och de närmaste är en viktig del för ditt tävlande. Varför inte ge bort en racing upplevelse? Racing är glädje så skapa glädje till din vän.

Nästa viktiga budskap är detta från Mantorp.  Alla teamchefer får även detta i sin e-mail. och detta skojar vi inte om för tappar Mantorp rätten till att bedriva bilsport så tappar även du/vi möjligheten till att köra stec. = Blinkar ljudlampan så blir det Depå och teamet har rätt att skruva hur mycket ni vill på bilen men lampan måste vara släckt under tävlingsdagen.

BILAGA 2 – Ljudregler 2023
Till hyresavtal gällande hyra av Mantorp Park Motorbana. Version 2023:1
Mantorp Park Motorbana fick i en dom från Mark
och Miljödomstolen 2021-10-27 klart med ett
miljötillstånd.
Domen baseras på tillståndet från Länsstyrelsen
2019-10-28 och har först en prövotid på två år.
Tillståndet har överklagats och ett beslut väntas
komma i början av 2023.
Mantorp Parks ansökan om miljötillstånd baseras på
ekvivalenta (genomsnitt) nivåer, men vi har under prövotiden
fått ett tillstånd med maximala nivåer.
Tillståndet fastställer maximal ljudnivå vid de närmaste
bostäderna och det är de kraven vi ska leva upp till. Nivåerna
där är ju en direkt effekt av ljudet på banan.
Det nya tillståndet har 5 kategorier och är uppdelat i vardag
och lördag, respektive sön- och helgdag.
I praktiken innebär det fem olika nivåer, plus dragracing som
har en egen kategori.
Här har vi sedan med stöd av de ljudutredningar vi har tagit
fram en ljudnivåskillnad till bostäderna. Utifrån det har vi
sedan satt en nivå på banan som respektive körning ska
uppfylla.
Inför 2022 har vi med den mätdatan vi har från era tidigare
körningar och/eller andra liknande körningar lagt er i den
kategorin vi tror ni hör hemma. För hyresgäster som inte kört
hos oss tidigare har vi utgått från den typ av körning ni har
och då utgått från liknande körningar.
Genomförande
I samband med körningen är ni skyldiga att, precis som tidigare
tillse att era deltagare (fordon på banan) inte överskrider
den nivå ni ska hålla i avtalet.
Fordon som överstiger ljudnivån måste snarast möjligt lämna
banan och får er ej köra ut igen, förrän ljudnivån är åtgärdad.
MPM har en permanent mätstation som mäter och registrerar
ljudnivån vid (fgap) på start- och målrakan, när fordon
passerar. Dessutom kan stickprov tas på andra platser längs
banan för att säkerställa att ljudnivåerna hålls.
Om avtalad ljudnivå överskrids, när fordon passerar på banan
(vid mätstationen), tänds en orange lampa vilket innebär
att Hyresgästens Ljud- och Miljöansvarige omedelbart skall
flagga av dessa fordon för att – om möjligt – justera ned sitt
ljud genom ytterligare dämpning.
Ny utrustning planeras inför säsongen så förfarandet kan
komma att ändras om vi hittar bättre teknik, men i dagsläget
är inte det klart.
Här vill vi förtydliga att om ni håller samma nivå som tidigare
kommer ni inte ha några större problem med era deltagare.
Däremot kan de inte höja nivån mot tidigare år.
Inför kommande år (2024) kommer hyran justeras så de dagar
med högre ljudnivå får ett högre pris.

Mantorp Park förbehåller sig rätten att avbryta körningar
omedelbart om hyresgästerna inte sköter ljudreglerna, utan
någon ekonomisk kompensation. Alternativt inte erbjuda
hyresgäster, som missköter sig framtida körmöjligheter.
Hyresgästens förberedelser för en bra ljud-kontroll
och administration.

– Utse en Ljud och Miljöansvarig, se Avtalet sid 1. Se även
Allmänna Villkor p 7 – 8
– Informera tydligt alla deltagare i god tid före vad som
gäller, avtalad nivå, vid körförbud deltagaravgift förlorad,
förbereda möjliga åtgärder för att sänka ljud (t.ex. dB killer)
m.m.
– Om möjligt, skriva löpande ”händelserapport” parallellt
med tidsschemat, antal och typ fordon per pass, avflaggade
fordon, etc

avtal företagsbilar Linköping 2023

Vill du göra något riktigt kul med firman 2023 så var med på företagsracet en del av Östergötlands Motorfestival. Klicka 

Har du gjort en däck order ?  här är länken om du önskar Yokohama  klicka 

Team Birdsong har nu anmält sig för årskort och lite extra kul att Theo Jernberg som förare i teamet nu även gör en satsning på nya NXT Cupen som är en del av STCC el satsning läs gärna mer om Theo som ska bli kul att följa Klicka

Okey det var veckans blogg önskar alla en riktigt fin alla hjärtans dag.