Regler och information

STEC Racing  lite enklare betydligt mer ekonomiskt. Reglarna skall läsas ihop med kapitel ”Rättvis Racing” 

Tekniskt reglemente STEC klass Racing  2020-2022  Svenska öppna Endurancemästerskapen.  Är du osäker på reglerna skicka frågan till stec@stec.se

1) Tillåtna bilar.
Täckta bilar som är eller har varit typbesiktigade i Sverige
Tävlingsbilar skall vara registreringsbesiktigade för STEC vagnboksbesiktning görs före första tävling.

2) Drivmedel
Tillåtna drivmedel är blyfri bensin 95/98 oktan, E85 samt diesel. Allt drivmedel ska vara handelsbränsle inhandlat på tankställe i Sverige. Metanol är inte tillåtet

3) Karosseri och chassi
Chassiets och karossens ursprungliga form och material skall bibehållas.
Skyddsbur  helbur STEC godkänd Tänk säkerhet och lämna gärna in till kunnig bursvetsare
Front och bakspoiler får monteras.
Bogseröglor skall finnas lättåtkomliga fram och bak och  vara tillverkade av lämpligt material

4) Dörrar/inredning
Stol och bälte ska vara STEC godkänd och  väl monterat
Invändig backspegel skall vara monterad och ge god sikt bakåt.

5) Motorhuv och baklucka
Fritt

6) Instrumentbräda
Instrumentbrädan får tas bort. Utstickande hörn och kanter får dock ej förekomma.

7) Stötfångare
Stötfångare skall motsvara original till funktion men får modifieras för montering av spoiler, splitter eller motsvarande.

8) Hjulupphängning
Hjulupphängning och fjädring, typ och fabrikat får ändras fritt.

9) Koppling, växellåda och bakaxel
fritt

10) Brandvägg, torpedvägg
Torpedvägg skall vara väl tätad mot genomslag av brand.

11) Rutor
Vindruta skall vara original eller i polykarbonat, minimum 5mm tjock. Övriga rutor får bytas mot polykarbonat, minimum 3mm tjock. Alla rutor skall vara genomsynliga. Endast klar plastfilm får monteras på glasrutors insida. Taklucka av plåt skall svetsas igen. Utvändiga backspeglar skall vara monterade på bilens bägge sidor.

12) Avgassystem/ljudnivå
Ljudnivån får ej överstiga 95 dBA enligt STEC mätmetod .
OBS att banägaren kan sätta annan/lägre gräns för ljudnivå. Arrangörens/banägarens/banbolagets/myndighetens ljudmätare anses som riktig och gäller.

13) Belysning
Minst två bakåtriktade bromsljus på minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande)
Minst två röda bakljus på minimum 5W glödlampa (eller motsvarande). 
Belysning fram av halv- eller dimljus typ med glödampa 55 W (eller motsvarande)
Varningsblinkers önskvärt
Belysning skall kunna tändas på anmodan av tävlingsledningen. När skylt med ”lights on” visas skall både fram- och bakljus tändas. Detta tillämpas vid mörker och kan tillämpas vid regn (wet race).

14) Däck och fälg

STEC  har avtal med Yokohama med riktigt bra priser  Men det är fritt att använda vilka däck ni önskar max 225 breda däck.  Tänk på att farten inte är med automatik snabbare för att ni har breda däck eller höga tum. Många gånger är det rent tvärtom.

15) Motor
Motor och dess placering i original motorrum är fri. 
Kylaren skall vara placerad på bilens originalplats.

16) Bromsar
fritt

17) Bränsletank/system

Fritt men all tankning sker med handhanterad dunk på max 25 liter . Bensintankar som monteras i bilen skall ha skiljevägg monterad mellan tank och förare i icke brännbart material. 

18) Tävlingsvikt
fritt 

19) Personlig utrustning och startnummer
Personlig utrustning (komplett) ska vara godkänd och uppfylla  STEC kraven
Nackkrage är obligatoriskt men HNRS/FHR-skydd rekommenderas starkt.
Tävlingsbil ska förses med startnummer som placeras på båda framdörrarna,  alternativt på bakre sidorutor. Arrangören tillhandahåller startnummer tavlor.

20) Besiktning
Bilar och personlig utrustning skall alltid  säkerhetsbesiktas av tekniska personal innan träning och tävling.

Detta är STEC mycket enkla Tekniska regelverk obs skall läsas ihop med Tävlingsreglerna och kapitel om det vi kallar ”Rättvis Racing” Där beskriver reglerna hur det är möjligt med enbart 2 sidor teknik.

 

REGLER LIGHT

Vad kul att du söker på denna Light sida. 
STEC Light är det som kallas Sveriges enklaste Racingform  inom långlopp och sprint. 
Vi kör mellan 2-4 timmar långa tävlingar och sprinten är 15-30 minuter långa

Tanken med Light serien är att det skall vara enkelt att komma in i svensk bilsport och 
starta din bilsports karriär eller hobby satsning. 
Vi kör på både stora och små banor med asfalt som underlag. 

Bilarna är i princip ”vanliga bilar” som man kanske tar bort inredning och kör lite mer Racing look.
Hjälm, nackkrage och enkel overall detta bygger på low budget. 
Gärna dekaltrimma och ett ballt teamnamn. 

Ledstjärnan är enkelhet , körglädjen är hög. 

Regelverket under ser kanske mycket ut, men vi hjälper dig gärna och egentligen är 
det ganska enkelt när man väl kommit in i detta. 
Vid minsta fundering ring vår informationsbank på
070-798 23 78 för vi vill hjälpa in dig i bilsportens underbara värld. 

Tekniskt reglemente STEC Light.   2020

1.1 Ändamålet med denna tävlingsform av uthållighetstävling är att skapa möjligheter, öppna dörrarna för flera samt med enkla medel ge flera möjligheten att prova på organiserad bilsport.
1.2 Skapa teamkänsla och intresse för motorsporten, fungera som rekrytering till STEC Racing.

2.3 Banan ska vara av sådan beskaffenhet (kurvor, underlag etc.) så hastigheten är moderat men körglädjen hög. 

2.4 Utfart från depå ska ha accelerationssträcka innan fordonet kommer ut på bana av den
typ som finns i normala trafiken för att undvika onödiga säkerhetsrisker.

UTH 3 Regler för fordon
3.1 Deltagande fordon
3.1.1 Deltagande bilar ska vara täckta, serietillverkade person eller kombibilar i standardutförande ej trimmade motorer osv.

3.1.2 Deltagande bil ska besiktigas för att få vagnbok eller redan inneha vagnbok. Bilen behöver ej vara skattad, trafikförsäkrad eller godkänd av Svensk Bilprovning 
3.1.3 Deltagande bil ska vara utrustad med väl fastsatt brandsläckare med släckvolym minst 2 kg.
3.1.4 Deltagande bil ska vara utrustad med säkerhetsbälten av minst original bälte trepunktstyp.
3.1.5 Stötfångare skall bibehållas i original utförande och eventuell dragkrok ska bortmonteras.
3.1.6 Taklucka av glas eller plexiglas kan tillåtas om bilen är typgodkänd med denna (Tejpning krävs
med splitterfilm, silvertejp).
3.1.7
Två broms- och fast bakljus ska finnas gärna original. 

3.1.8 Vid tävling pågående vid skymning eller mörker ska strålkastare  som ska var monterad och funktionstestat på besiktning, belysningen ska minst motsvara vanligt halvljus.
3.1.9 All monterad belysning ska vara fungerande under hela tävlingen.
3.1.10 Bil ska vara utrustad med kraftiga bogseröglor fram och bak. Dessa ska tydligt
utmärkas.
3.1.11 Standard däck maximalt 205 mm breda ska användas (Ej tävlingsdäck) sommardäck skall användas.  inte däck med ett lägre TW(Treadwear) än 180.
3.1.12 Rutor ska vara av originaltyp, eller ersättas med genomsynliga
plastrutor med mist 3mm tjocklek. 
3.1.13 Original låsning för huv och baklucka får demonteras, dessa ersättas med snabblåsning typ
stroppar eller låspinnar öppningsbara från utsida.
3.1.14 Bil ska vara fri från allvarliga rostangrepp enligt Svensk Bilprovnings eller motsvarande instans
normer, större skador får ej finnas på bil före start,
3.1.15 Bilen ska vara enhetligt lackerad, ett representativt utseende ska behållas på fordonet.
3.1.16 Bilen skall enbart köras på 95/98 bensin eller etanol/Diesel 
3.1.17 Bil som har etanol som huvudsakligt drivmedel ska märkas med en grön fylld cirkel med diameter 20cm på bakre
sidofönster.
3.1.18 Batteriet skall vara väl fastsatt.

3.2 Tillåtna modifieringar i kupé utrymme.
3.2.1 Inredning får demonteras.
3.2.2 Stolar och ratt får bytas.
3.2.3 Säkerhetsbälten får bytas mot godkänt bälte av minst fyrpunktstyp. Dess bakre infästning ska då sitta
så högt som möjligt, dock ej högre än axelhöjd. 
3.2.4 Skyddsbur får monteras på ett säkert sätt för föraren.

3.3 Tillåtna modifieringar karosseri
3.3.1 Hasplåtar får monteras och skydd för nedsmutsning av kylare får monteras, dock får ej front
förstärkas.
3.3.2 Stötdämpare och fjäder original 
3.3.3 Större behållare för spolarvätska får monteras, 

3.3.4 Original tank eller godkänd säkerhetstank ska användas, tankpåfyllning får flyttas. Om

säkerhetstank används ska bakre torpedvägg göras vätsketät med inte brännbart material. 

3.4 Tillåtna modifieringar motor och drivlina
3.4.1 Motor, växellåda och drivlina skall följa bilens ursprung eller likvärdig ej trimmas 
3.4.2 Motor och växellåds infästningar får modifieras och förstärkas.
3.4.3 Avgassystem/fastsättning får modifieras och förstärkas, dock får ej ljud överstiga 95db.
3.4.4 Bil med original monterad katalysator som standard ska bibehålla den eller ersättas med av
godkänd katalysator
3.4.5 Luftfilter fritt.
3.4.6 Differential får låsas.
3.4.7 Kylare får bytas.

Deltagare förare/passagerare.
4.1 För varje team ska teamchef utses som även ska vara kontaktman med tävlingsledningen och
ansvarig för teamet, teamchefen behöver inte ingå besättningen för fordonet.
4.2 Samtliga förare och co-pilot ska inneha giltig tävlingslicens   Kan tecknas på Motorstadion 

Deltagare/utrustning
5.1   STEC  godkänd föraroverall, hjälm, balaklava, nackkrage, skor och handskar.  Saknas utrustning 
så kan det beställas på info@stec.se

UTH 6 Miljö
6.1 Tät presenning, eller motsvarande skydd, ska alltid användas under tävlingsbil vid service eller
uppställning av bilen oavsett markbeläggning. Skyddet ska vara så stort att det skyddar även
vid större spill, alltså betydligt större än själva tävlingsfordonet. Eventuellt spill på skyddet får
inte spolas av skyddet annat än på av arrangören anvisad plats.
6.2 Uppsamlingskärl ska finnas för uppsamling av vätskor. Den ska rymma minst 11⁄2 gång den
mängd vätskor (exkl. bränsle) som finns i tävlingsbilen, dock minst 10 liter.
6.3 Vid behov ska presenning finnas även under övriga fordon i depån.
6.4 Markskydd ska alltid finnas vid tankning av fordon, även när det sker vid sidan av den markskyddade serviceplatsen. Gäller även för av arrangören anordnad tankningsplats/tankzon.
Eventuellt spill ska alltid samlas upp.
6.5 Skulle förorening uppstå måste deltagare/team omedelbart rapportera alla relevanta detaljer till
arrangören.

UTH 9 Säkerhet
9.1 Varje säkerhetspostering ska vara utrustad med brandsläckare. 9.2 Postering använder följande flagg eller ljussignaler.
Gul: Omkörning förbjuden tills hinder passerats, var beredd stanna. 
Grön: Banan klar.
9.3 Signaler – bestraffningar från huvudposteringen.
Röd flagg/ljussignal: Heatet avbrutet, åk långsamt till depån (kan även visas på postering). Svart/Vit: Varning för ojust körning.
Svart: Bestraffning – kör omedelbart till bandepå.
Svart/orange runt fält: Teknisk flagg – kör omedelbart till parkeringsdepån för åtgärd.
Blå: Omkörning kan komma att ske – håll ditt spår – lämna plats för omkörning.
Svart/vit rutig: Loppet slut.
9.4 All form av plåtkontakt ska i yttersta mån undvikas då detta är en ekonomisport.

UTH 11 Besiktning
11.1 Samtliga deltagande bilar och utrustning ska säkerhetsbesiktas före start.

11.2 Bil förare/passagerare som inte uppfyller reglerna tillåts inte starta eller fortsätta tävlingen
förrän bristerna åtgärdats.
11.3 Bil som ådrar sig allvarligare skada under tävlingen som är av vikt för nästa besiktning
ska ges
notering om skadan i vagnbok.

UTH 12 Förarsammanträde
12.1 Före start ska förarsammanträde genomföras med deltagarupprop, varvid speciellt
regler för
genomförande av uthållighetstävling och säkerhet påpekas.
12.2 Ge tydliga instruktioner för tävlingens genomförande och eventuella lokala föreskrifter för
tävlingen, miljöinstruktioner skall alltid gås igenom på förarsammanträden.

UTH 13 Depå
13.1 Det ska tydligt framgå i inbjudan, startbekräftelse eller PM vart man tillåts tanka och vart/vilka
reparationer ska utföras.
13.2 Högsta tillåtna hastighet i depåområdet ”gångfart”.

UTH 14 Start
14.1 Start kan ske med stillastående eller rullande efter safteycar

UTH 16 Bestraffningar
16.1 Bestraffningar utdelas av racecontroller eller tävlingsledningen.
16.2 Straffållor ska finnas i anslutning till banans utfart
16.3 Bestraffning kan bestå av, ”Stop and Go”, – varv eller tidsbestraffning, beroende på förseelsens
art. Detta skall förtydligas på förarmötet, vad som ger vilken påföljd.
16.4 Miljö förseelser skall alltid bestraffas (även spill vid vätskepåfyllning), bestraffning kan även
medföra uteslutning ur tävlingen.

UTH 17 Slutresultat
17.1 Segrare i tävlingen blir det team som presterat bäst inom ramen för dessa regler.
UTH 18 Priser

Nu kör vi var något oklart så ring 070-798 23 78 

 

Att syssla med Bilsport kräver också bra 
utrustning. Klass Light är en instegsklass
men säkerheten skall inte tummas på.

Minimum är overall, handskar, hjälm balaklava, nackkrage och lämpliga skor.
STEC säljer allt till bra priser, beställ innan tävlingen börjar så kan vi även ta med och leverera på plats. 
stec@stec.se

STEC godkänd helbur för 2995  bland annat infö kommande säsong.

Tävlingsregler STEC 2020

 

Tävlingsreglerna inom STEC är viktiga att läsa. 

 

Endurance=Uthållighet  2,4,6 Timmars alternativ. 
Starten går med sk rullande start förfarande med startbil och starten går med igångsättande av Grön Flagga på huvudposteringen.   
Förarbyte sker på anvisad plats eller på teamets depåyta.  Ingen förare kör längre än max 80 minuter i ett svep.  
  • STEC Klass indelar bilarna efter varvtider och detta är unikt.  Ni får köra med vilken bil som helst som klarar säkerhetskraven,  Kort den ska vara säker och ha bur, stol , bälte och vara en täckt bil =Touringbil  Teamet kan klass ändras om bilens snabbhet ändras under säsongen.  Då börjar man på ny poängskala i den nya klassen.  Detta skapar enorma möjligheter för team att kunna byta komponenter på bilen under pågående säsong.   Ja kan till och med byta hela bilen om teamet så önskar.   Byt däck vi rekommenderar däck som Yokohama AD08 eller STEC Torrdäck från Yokohama båda däcken kostar ca 1000 kronor. 
  • Säkerhet STEC arbetar hela tiden på att förbättra Svensk Bilsport Säkerhet och vi har alltid Sjukvårdsbil samt läkare på plats vilket vi satsar på för ert deltagande skall bli säkert och samtliga tävlingar är sanktionerade med fulla tillstånd och polistillstånd samt tävlingstillstånd.  Alla förare skall skaffa sig STEC Licens för Racing Nationell.  Samtliga nya förare startar med minst 1 Light tävling och genomgår vår utbildningstrappa.  Förare med tidigare Licens och meriter diskuterar dessa med tävlingsledningen innan start för godkännande. 
  • Föraransvar lägger vi stort fokus på och samtliga förare med teamchefens intygande skriver på innan varje start tävlingsdokumentet klicka
  • Det åligger teamet att ha koll på Miljö , säkerhet , brandskydd vid sin depåplats. Miljömatta , uppsugningsmedel av vätska och brandsläckare skall finnas i varje depå. 
  • Tankning sker alltid på anvisad plats en bit ifrån depåområdet.  Där tankas alla bilar och detta sker med handhållen dunk på max 25 liter.  Obs ev spill skall saneras omedelbart av teamet. Större utsläpp skall rapporteras till tävlingsledningen. 
  • Personlig utrustning skall vara STEC  Godkänd det betyder att det ska vara sjysta kläder handskar skor hjälmar. Är du osäker så prata med besiktningen om detta och STEC säljer också bra varor så behöver du handskar underställ eller balaclava så beställ detta direkt från stec. 
  • Tider för dagen är så klurigt att det alltid är samma tider på varje tävlingsbana. Är inte teamet klara inför start så rullar startbilen ändå så enkelt är det och måste så vara för vi ska kunna gå i mål i rätt tid. Detta åligger teamet själva att klara av och det finns på hemsidan tiderna
  • Transponder för tidtagning skall köpas direkt på plats av STEC 500 kronor per år.  Dessa skall monteras enligt instruktion på förarmötet.  Loppet kan sedan följas resultatmässigt på hemsidan med koden stecmotorsport  
  • STEC jobbar aktivt för att skapa plattformar för både spets och bredd inom svensk Bilsport. Det är av yttersta vikt att visa respekt   Både på och utanför banan.  Vi är gentlemen som hjälper förbi snabbare fordon och som hjälper varann i det öppna depåområdet.  På sociala medier hyllar vi varann och är ambassadörer. Har du problem med något inom STEC så är vägarna för protest/diskussion väldigt kort prata helt enkelt med tävlingsledningen. Under tävlingsdagen kan det vara stressigt men olika straff finns både med poängavdrag och bötesbelopp.  Men vi tror på föraren och förarens ansvar.  Men tänk alltid på att respekten skall finnas som ledord. 
  • Välkommen att vara med i STEC  Tillför Serien positiv energi och ge mer än du tar så kommer du trivas i STEC.  Det finns ingen rättighet att tävla i STEC men många skyldigheter. Att läsa denna text är en av dem.  Men bygger vi detta gemensamt så kommer kommande säsong vara en motorfest där vi trivs med rättvis racing , enkla regler , gemenskap ,  Vi skapar Stec andan gemensamt. 

Ariel Atom

Två klasser – Standard och Modified  personlig utrustning enligt STEC Racing.
Standard grundkrav:
1. Sugmotor org Ariel.
2. Trackday bur alt racebur.
3. Brandsläckare rekommenderas.
4. Vingar/ downforce Ariel original.
5. Huvudströmbrytare.
6. Min org. Ariel 4 punktbälte.
7. Bränsle handelsbränsle, booster tillåtet.
8. Däck max 225 bred R-däck, ej slicks.
9. Skärmar org. Monterade, Atom Cup modell rekommenderas.
10. Heltäckande sidor på bil ska vara monterade H + V.
11. Bogserögla fram och bak skall finnas.
12. Belysning Ariel original.
13. Övrigt se STEC tävlingsreglemente.

Modified grundkrav:
1. Överladdad alt. Ombyggd motor
2. Trackday bur alt racebur.
3. Brandsläckare fast monterad i bil.
4. Vingar/ downforce fritt enl. STEC reglemente.
5. Huvudströmbrytare
6. Min STEC godkända racebälten anpassade för bil utrustning
7. Bränsle  handelsbränsle  bensin
8. Däck max 225 bred R-däck, ej slicks
9. Skärmar org. Monterade, Atom Cup modell rekommenderas.
10. Heltäckande sidor på bil ska vara monterade H + V
11. Bogserögla  fram och bak skall finnas
12. Belysning Ariel original, alt likvärdig lyse skall vara påslaget under tävling.

 STEC Öppen Sprint Precis vad det låter som öppen sprint klass där alla fordon är välkommet som klarar STEC säkerhetskontroll 

Rättvis Racing?    STEC Lite annorlunda , mer sportsligt , mer ekonomiskt. 

STEC Motorsport verkar för en enklare racing utan avkall på säkerhet.  

Organisationen är slimmad  utan kostsamma kontor och erbjuder er aktiva en Racing som vi hoppas ska kunna lämpa sig till både bredd och spets, 

Rättvis Racing ??  Går detta att skapa i denna orättvisa sport?   2020 kommer vi med en för Svensk Racing Endurance  helt ny klassindelning.   Teamen får sin klassning beroende på varvtid ?   Team som kört tidigare varvtider klassas in och vi kommer även kunna med erkänt duktiga förare kunna sätta bilens referenstid. 

Låt oss beskriva  ett exempel 

Bil  Ford  kör Mantorp på 1,30-1,34,99 som varvtid    blir en klass B bil    Svart nummer tavla 

Bil Volvo kör Mantorp på  under 1,29,99  varvtid blir en klass A bil    Blå Nummertavla 

Bil Seat kör Mantorp på över 1,35,00 Blir en klass c bil       Grön  Nummertavla 

Bilarna väljer helt fritt vilken av de olika däck de önskar med max 225 som bredd 

Och får då en rättvis bedömning och framför allt bilarna tävlar med ungefär lika snabba bilar. 

Bonus de tävlande kan under säsongen pröva olika däck och kan även omklassas om bilens prestanda ändras eller om man som team väljer att byta bil under säsongen. 

Detta öppnar upp för många olika bilar då grunden är en Säkerhetsbesiktning och sen klassas bilen efter teamets snabbaste förare. 

STEC Lite Enklare genom att kunna erbjuda detta blir det enkelt att kunna vara med.  Bygg bilen eller köp en färdig det vi kommer besikta är säkerhet så satsa på en säker bil med stol burbåge bälten och personlig utrustning. 

STEC Mer sportsligt ? Du kommer tävla emot lika snabba bilar när skedde det senast ?  Nu blir det mer fokus på taktik , förarprestationer och uthållighet

STEC Mer Ekonomiskt.  Stor skillnad då du inte tvingas bygga bilen efter reglerna utan reglerna följer bilen.  Du kan köra en snabb Porsche 911 eller en standard  Volvo S40  Handikappsystemet bidrar till att det kommer bli tight i mål.  Detta oavsett om du har fordon för 1,500,000 eller 15,000 Så Välkommen 2020. 

 

Vi är glada över att kunna erbjuda denna lösning 2020 då bilen är fri att vara med oavsett cylindervolym , vikter , Växellådor eller väghållning. 

 

kontakta oss på stec@stec.se